Distansrehabilitering

På en del rehabiliteringskurser kan klienterna nu få distansrehabilitering vid sidan om traditionell rehabilitering ansikte mot ansikt.  Distansrehabilitering gör det lättare att integrera rehabiliteringen i klientens vardag.

Distansrehabiliteringen genomförs i form av både videosamtal i realtid och digital rehabilitering som är oberoende av tid.  

Det behövs inte någon särskild teknik att delta i distansrehabilitering.   En vanlig dator, pekplatta eller smarttelefon räcker till. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som behövs för att kunna delta i distansrehabilitering.

Distansrehabiliteringen kan omfatta

  • videosamtal där rehabiliteringspersonalen och klienten ser varandra
  • övningar som utförs på nätet vid en tidpunkt som passar klienten
  • distansrehabiliteringsdagar med både videosamtal och digital rehabilitering.

Distansrehabilitering änvänds i de följande rehabiliteringskurser:

Syftet med distansrehabiliteringen är att komplettera de traditionella rehabiliteringstjänsterna.  De rehabiliteringskurser där distansrehabilitering ingår genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis på distans. Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar, beroende på kurs, 3–5 dygn. Klienten kan då antingen övernatta vid verksamhetsstället eller bo hemma och åka till verksamhetsstället varje dag. Distansrehabiliteringen genomförs i allmänhet inom 2–3 månader vid en tidpunkt som passar klienten.