Läkemedelsspecifik självrisk, högre specialersättning

SFL 5 kap. 9 § 5 mom.
Den läkemedelsspecifika självrisken tas ut för en sådan mängd av ett preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst tre månaders behandling.

I den högre specialersättningsklassen (100 %) är den läkemedelsspecifika självrisken 4,50 euro.

Den högre specialersättningen betalas för det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självrisken.

Om ett specialersättningsgillt preparat ingår i en referensprisgrupp och kunden motsätter sig läkemedelsutbyte, betalas specialersättningen för det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självrisken men högst utifrån referenspriset. 

Läkemedlen kan anses vara inköpta på en och samma gång om ett preparat som omfattas av högre specialersättning expedieras vid olika tillfällen av orsaker som inte beror på den försäkrade. Man kan ta ut endast en läkemedelsspecifik självrisk för ett preparat exempelvis om apoteket blivit tvunget att göra en separat beställning för en del av den läkemedelssats som kunden köper (se Apoteksmeddelande 32/2019, exemplen 1–3).

Den läkemedelsspecifika självrisken tas ut per expedierad sats. Med en expedierad sats avses läkemedelsförpackningar som expedieras på samma gång mot samma recept. Som ett och samma läkemedel betraktas läkemedel med samma namn, styrka och läkemedelsform. Om man till exempel på en och samma gång lämnar ut olika förpackningsstorlekar eller olika smaker av ett och samma läkemedel, tas den läkemedelsspecifika självrisken ut bara en gång (prissätts tilläggsförpackning).

1.1.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 6.4)

Mer information