Så här ansöker du om det europeiska sjukvårdskortet

Ansök om kortet i MittFPA

Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Ansök om kortet
  1. Ansök om det europeiska sjukvårdskortet i MittFPA.
    • I MittFPA kan du ansöka om det europeiska sjukvårdskortet också för ditt barn.
  2. Du kan också ansöka om kortet genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 224.
  3. Kortet postas hem till dig inom två veckor.

Du kan också fylla i och skriva ut blanketten Europeiskt sjukvårdskort SV193r (pdf) och skicka den till FPA per post.

Provisoriskt intyg

Om du inte hinner få det europeiska sjukvårdskortet i tid, kan du begära ett intyg från FPA som tillfälligt ersätter kortet. Du kan få intyget genom att ringa FPA:s telefonservice eller genom att besöka ett av FPA:s serviceställen. Intyget är giltigt under din utlandsvistelse, dock högst 6 månader.

Kortet förnyas automatiskt

Det europeiska sjukvårdskortet är giltigt i högst två år. FPA skickar automatiskt ett nytt kort om du fortfarande är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. När du har fått det nya kortet ska du klippa itu det gamla kortet och förstöra det.

Läs mer