Tandläkararvode: taxa och ersättning

Taxa och ersättning
  Taxa Ersättning 100%
Tandläkare 3,00 3,00
Specialtandläkare 3,90 3,90

 

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek, bilaga 4.)