Föräldradagpenningar då barnet beräknas födas före 4.9.2022

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.
Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

FPA stöder barnfamiljer från och med graviditeten och under olika former av familjeledigheter. Familjeledigheterna grundar sig på arbetsavtalslagen.

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på följande förmåner:

  • moderskapspenning och särskild moderskapspenning
  • faderskapspenning
  • föräldrapenning
  • partiell föräldrapenning.

Moderskapsledigheten kan börja tidigast 50 vardagar och senast 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du kan själv välja när du börjar moderskapsledigheten. Under moderskapsledigheten betalas moderskapspenning för 105 vardagar.

Om du i ditt arbete utsätts för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar kan du utebli från arbetet genast när graviditeten har konstaterats. För frånvarotiden får du särskild moderskapspenning.

Under faderskapsledigheten betalas faderskapspenning för 54 vardagar. Av denna tid kan pappan vara ledig högst 18 vardagar samtidigt som mamman.

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Föräldraledigheten kan tas ut av mamman eller pappan, eller så kan föräldrarna vara lediga turvis. Under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenning för 158 vardagar.

Föräldrarna kan också arbeta deltid och ta hand om barnet turvis. För den här tiden betalar FPA partiell föräldrapenning till båda föräldrarna.

Ett villkor för rätt till föräldradagpenning är dessutom att du har haft rätt till den sociala tryggheten i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel kan också räknas med. De som flyttar till Finland från ett annat land kan läsa mer under Från utlandet till Finland.

Pension för familjeledigheter

Du tjänar in pension för den tid då du får moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller hemvårdsstöd. Uppskatta pensionen med hjälp av räknaren på webbplatsen Arbetspension.fi.

Läs mer