Författningar, anvisningar och termer

Centrala författningar som berör FPA:s verksamhetsområde finns i uppdaterad form i justitieministeriets avgiftsfria webbtjänst Finlex.

FPA:s förmånsanvisningar ger anvisningar för hur lagen ska tolkas. De används vid FPA för att avgöra förmånsansökningar och vid kundrådgivningen. Anvisningarna är i första hand avsedda för FPA och de aktörer som FPA samarbetar med.

De sociala rättigheterna innefattar dels de rättigheter som i Finland är tryggade genom grundlagen och sociallagstiftningen samt de tillgängliga sätten för sökande av ändring, dels de internationella sociala mänskliga rättigheterna och deras kontrollmekanismer.

Den terminologiska ordlistan FPA-termer ger definitioner på ca 500 termer som gäller alla förmåner som handhas av FPA. Den ger också de svenskspråkiga motsvarigheterna till alla termer.