Förmånsbeskrivning: Statistik över recept och ersatta läkemedel

Läkemedelsersättningssystemet beskrivs i Suomen lääketilasto (på finska och engelska).