FPA och välfärdsområdena

Nyhetsbrevet innehåller aktuellt om samarbetet mellan FPA och de kommande välfärdsområdena samt anvisningar och information som stöd för planering av verksamheten.

Utkommer ungefär en gång per månad från och med mars 2022.

Fyll i de med asterisk (*)

Beställ FPA och välfärdsområdena