Handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd

FPA handlägger i regel ansökan inom 7 vardagar (måndag–fredag) från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att FPA ska kunna handlägga den. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar (mån–fre) efter att bilagorna har kommit in.

FPA kan också kontakta dig per telefon om FPA bedömer att du kan beviljas stöd för en längre tid. Samtal från FPA kommer vanligen från nummer som börjar med 020.

Du får ett beslut hem till dig per post. Om du vill kan du få ett meddelande till e-tjänsten om att en räkning har betalats i samband med det grundläggande utkomststödet. Logga in i MittFPA och markera ditt val under Ändring av personuppgifter. När FPA skickar en handling enbart till e-tjänsten får du en avisering per sms eller e-post om att den nu finns i e-tjänsten.

Exempel på handläggningstiden

Om en ansökan om utkomststöd kommer in till FPA på en måndag, ska den avgöras senast på onsdagen veckan därpå, om inga helger eller därmed jämförbara dagar infaller däremellan.

  • 7.1.2022 Ansökan skickas per post.
  • 11.1.2022 Ansökan inkommer till FPA.
  • 20.1.2022 Den sista handläggningsdagen hos FPA. Stödet är på ditt bankkonto inom 2 bankdagar från det att beslutet fattats..
  • 24.1.2022 Utkomststödet är på ditt konto.

Handläggningen av brådskande ansökningar

I brådskande fall ska du antingen ringa FPA eller besöka något av FPA:s serviceställen och ange skälen till att ärendet brådskar. Brådskande fall är det till exempel fråga om när det sker en sådan oväntad förändring i livssituationen som man inte har kunnat förbereda sig på.

Om FPA bedömer att ansökan är brådskande, handläggs den samma vardag som den kommit in till FPA eller vardagen därpå. Betalningen är på ditt konto inom 2 bankdagar från det att beslutet fattats. I brådskande fall kan du också få en betalningsförbindelse för läkemedel eller livsmedel. En betalningsförbindelse som är avsedd för läkemedel överförs elektroniskt från FPA till apoteket. En betalningsförbindelse som är avsedd för livsmedel kan avhämtas på närmaste FPA:s serviceställe eller enligt överenskommelse t.ex. på kommunens socialbyrå.

Kontrollera i e-tjänsten i vilket skede handläggningen av din ansökan är

Du kan kontrollera i e-tjänsten om din ansökan har avgjorts och när förmånen betalas ut. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Läs mer