En ung kvinna står vid dörren till ett höghus

Visste du att...

Bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd kan betalas till hyresvärden utifrån en fullmakt som hyresgästen har gett FPA.

En ung kvinna står vid dörren till ett höghus

Hyresvärdar

På de här sidorna finns information för hyresvärdar om det allmänna bostadsbidraget och om bostadsbidraget för pensionstagare samt om det grundläggande utkomststödet.

Utbetalning av bostadsbidrag till hyresvärden

  • Bostadsbidrag kan betalas till hyresvärden utifrån en fullmakt som hyresgästen gett FPA. Hyresgästen kan ge fullmakten i sin ansökan om bostadsbidrag eller separat. FPA kan inte betala bostadsbidraget till hyresvärden utifrån ett särskilt omnämnande om saken i hyresavtalet.

  • Om hyresgästen försummar att betala hyran helt och hållet minst två månader i följd kan bostadsbidraget betalas direkt till hyresvärden. Hyresvärden kan i så fall begära att få betalningen överförd till sig. Innan betalningen överförs hör FPA bidragstagaren i ärendet, och därför kan det ta en till två månader att föra över betalningen till hyresvärden.

Utbetalning av grundläggande utkomststöd till hyresvärden

  • De boendeutgifter som omfattas av det grundläggande utkomststödet kan betalas till hyresvärden utifrån en fullmakt som hyresgästen gett FPA. Hyresgästen kan ge fullmakten i sin ansökan om utkomststöd eller separat.
  • Om hyresgästen försummar att betala hyran för minst en månad kan utkomststödet betalas direkt till hyresvärden. Hyresvärden kan i så fall begära att få betalningen överförd till sig. Innan betalningen överförs hör FPA stödtagaren i ärendet, och därför kan det ta en till två månader att föra över betalningen till hyresvärden.