Inkomster påverkar studiepenningen och bostadsbidraget

Studerande som får allmänt bostadsbidrag och studiestöd ska följa upp årsinkomstgränsen för studiestöd och månadsinkomsten som inverkar på allmänt bostadsbidrag.

Meddela om ändringar i inkomsterna 

  • Kom ihåg att följa upp årsinkomstgränsen för studiestödet och den månadsinkomst som inverkar på bostadsbidraget.
  • Inkomsten som beaktas är din bruttoinkomst. Också studiepenningen är inkomst som inverkar på bostadsbidraget. Studielån beaktas inte som inkomst.
  • Inkomsterna kan räknas antingen som fortlöpande inkomst eller som ett medeltal av inkomsterna efter att ansökan lämnats in. Inkomsten anses vara fortlöpande om den fortgår i minst 3 månader efter att bostadsbidraget beviljats eller justerats.
  • Om inkomsterna som inverkar på bostadsbidraget stiger minst 400 €/mån eller sjunker med minst 200 €/mån jämfört med det föregående beslutet, ska bostadsbidraget justeras.
  • Meddela om förändringar via nätet www.fpa.fi/etjanst.