Rådgivning för arbetsgivare

Chatt för arbetsgivarkunder

I chatten svarar vi på arbetsgivarkundernas frågor måndag–fredag kl. 9–15. I chatten ges allmän rådgivning om

  • sjukdagpenningar
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar, familjeledighetsersättning och semesterkostnadsersättning
  • rehabilitering och rehabiliteringspenning
  • tilläggsutredningar och intyg i samband med dessa förmåner.

I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer eller frågor som gäller företagshälsovård.

Telefonservice

Telefontjänsten för arbetsgivare ger service i ärenden som gäller dagpenningar på numret 020 692 239, vardagar kl. 9–15.  

  • I telefontjänsten för arbetsgivare får arbetsgivare svar på frågor som gäller arbetsgivarens förmånsansökningar, bilagor, tilläggsutredningar, beslut, anmälan om löneuppgifter för olika förmåner samt i vilket skede handläggningen av en ansökan är.
  • Vid behov kontrolleras att den som ringer upp har rätt att få uppgifter. Han eller hon kan exempelvis bli ombedd att uppge sin organisations FO-nummer.
  • I telefontjänsten för arbetsgivare besvaras inte frågor som gäller kollektivavtal. Exempel på sådana frågor är förutsättningarna för löneutbetalning, beviljande av ledighet och andra motsvarande ämnen. I sådana ärenden kan man vända sig till arbetsgivarorganisationerna.

Rådgivning i ärenden som gäller företagshälsovård

För rådgivning i frågor som gäller företagshälsovårdens ersättnings- och ansökningsärenden finns separata kontaktuppgifter.

Internationella situationer

FPA:s Center för internationella ärenden svarar på frågor som gäller utsända arbetstagare och arbetstagare som rekryterats från utlandet samt på frågor som gäller flyttning till och från Finland. Centret kan nås på numret 020 634 0300 vardagar kl. 10–15. 

FPA betjänar också inom International House-tjänsterna i Helsingfors och Tammerfors. Tjänsterna är avsedda för företag och arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft och rekrytering av sådan.

Skyddad e-post

Om ditt ärende inte är brådskande kan du be om rådgivning genom att skicka skyddad e-post. FPA svarar på skyddade e-postmeddelanden inom två arbetsdagar.

Arbetsgivarens adress och adressändringar

FPA skickar beslut om dagpenningsersättningar och ersättningar för kostnader för företagshälsovård till arbetsgivarens adress som anges i ansökan. Du behöver inte anmäla adressändringar till FPA; det viktigaste är att det står rätt adress i ansökan.

Det lönar sig också att uppdatera adressen till uppdatera adressen i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). FPA använder FODS-adressen till exempel vid återkrav av dagpenningar.

Teknisk support

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem med tjänsten

  • genom att ringa numret 020 634 7787 vardagar kl. 7–17, eller
  • per e-post på adressen tekninentuki@kela.fi.

I övriga ärenden kan du ringa FPA:s allmänna servicenummer som betjänar vardagar kl. 9–16.

Läs mer