Kvalitetsbeskrivning: Statistik över militärunderstöd