Så här meddelar du förändringar till FPA

Stora och små förändringar i livssituationen kan inverka på de förmåner som FPA betalar.

I vissa fall räcker det att förändringen meddelas, men i andra fall måste du göra en ansökan om justering. En del förmåner måste sökas på nytt varje år. Kontrollera vilka förändringar du ska meddela till FPA och hur förändringarna ska meddelas. 

Kontrollera uppgifterna och meddela förändringar

När du ansöker om en förmån hos FPA svarar du för att alla de uppgifter som du lämnat är korrekta. Du är också skyldig att meddela förändringar. Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att en förmån betalas till dig utan grund. Förmånen måste då återkrävas av dig senare. Det kan också hända att du blir utan en förmån som du har rätt till. 

Meddela alltså utan dröjsmål alla sådana förändringar som inverkar på förmånens belopp eller din rätt till förmånen.

Sådana förändringar är till exempel 

  • ändrade inkomster
  • ändrade familjeförhållanden
  • flytt till en annan bostad
  • arbete eller vistelse utomlands.

Meddela förändringar och ansök om justering av förmåner i MittFPA eller med en FPA-blankett. Om du inte kan sköta ärendet i MittFPA eller med en blankett, kan du ringa FPA:s telefontjänst, boka en telefontid eller besöka något av FPA:s serviceställen eller servicepunkter.

I oklara fall ska du kontakta FPA så att vi kan reda ut om förändringen inverkar på dina förmåner.

Om du lämnar felaktiga uppgifter till FPA

Om FPA misstänker bidragsfusk överlämnas ärendet till polisen för utredning. Detta sker även om du betalar tillbaka den förmån som du har fått på felaktiga grunder.

Misstanke om bidragsfusk väcks om kunden

  • har lämnat felaktiga uppgifter
  • medvetet har hemlighållit en omständighet som inverkar på förmånen
  • avsiktligt har underlåtit att meddela en sådan förändring i sina förhållanden som inverkar på utbetalningen av förmånen.

Förändringar som ska meddelas för de olika förmånerna

Kontrollera på webbsidorna för respektive förmån vilka förändringar du ska meddela till FPA. På sidorna nedan finns information om hur de vanligaste förändringarna, till exempel en flytt, förändringar i familjeförhållandena eller ändrade inkomster, inverkar på FPA:s förmåner.

Så här meddelar du förändringar i dina uppgifter

Det är viktigt att du håller dina uppgifter uppdaterade så att dina ärenden kan skötas smidigt och du kan nås vid behov.

Flyttanmälan

Om du flyttar behöver du inte meddela den nya hemadressen till FPA, eftersom FPA får den automatiskt från befolkningsdatasystemet när du gör flyttanmälan. Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.