Meddelanden i MittFPA

Det är datasäkert att skicka och ta emot meddelanden i MittFPA. För att FPA ska kunna skicka dig påminnelser och begäranden om tilläggsuppgifter måste du ge ditt samtycke till att FPA får skicka dig meddelanden.

Med ett meddelande i MittFPA kan du

  • ställa frågor om dina förmånsärenden
  • få råd i icke-brådskande ärenden
  • skicka in ansökningar som du gjort på en blankett
  • skicka in bilagor eller tilläggsuppgifter.

FPA-ärenden kan inte skötas per e-post eftersom det inte är datasäkert.

Så här ger du FPA tillstånd att skicka meddelanden

 
  1. Logga in i MittFPA.
  2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter.
  3. På fliken Egna uppgifter välj Meddelanden i MittFPA .
  4. Svara ja på frågan ” Får FPA skicka meddelanden till dig i MittFPA?”.
  5. Välj om du vill få aviseringar per e-post eller textmeddelande.
  6. Spara ändringarna.

Du hittar meddelanden under Kundservice.

Läs mer