Skicka bilagor i MittFPA

När du skickar alla bilagor på samma gång med ansökan går det snabbare att handlägga din ansökan. I webbansökan finns information om vilka bilagor som behövs och när de senast ska lämnas in.

Du kan redan innan du börjar fylla i ansökan kontrollera på fpa.fi vilka bilagor som behövs till din ansökan.  Till exempel följande bilagor kan behövas: kontoutdrag, hyresavtal, läkarintyg eller rehabiliteringsplan. Ett foto eller en fil fungerar som bilaga.

Om bilagan saknas visas en röd påminnelse

På sidan Skicka bilagor ser du enkelt sådana ansökningar som du har gjort i e-tjänsten som kräver bilagor. Om du ännu inte har lämnat in en bilaga visas en röd påminnelse om saken. När du har skickat in bilagan försvinner påminnelsen automatiskt.

När du skickar in rätt bilaga på rätt ställe kan din ansökan handläggas smidigt. Du kan välja filer från din apparat eller fotografera dem.

Så här skickar du bilagor i MittFPA

 

När du gjort ansökan kan du skicka de bilagor som behövs för ansökan.

  1. Gå till sidan Skicka bilagor i MittFPA.

  2. Välj den bilaga som du vill skicka.
  3. Välj filen från din apparat. Du kan välja många filer på en gång. Om du skickar en bild av bilagan kan du fotografera den i det här skedet. Kom ihåg att fotografera alla sidor av bilagan. Välj alla bilder på en gång.
  4. Kontrollera bilagorna innan du skickar in dem. I det här skedet kan du ännu ta bort felaktiga bilagor.
  5. Välj Skicka. Efter det kan du inte ta bort bilagor.
  6. Du får en bekräftelse när bilagorna kommit fram till FPA. Om det misslyckas visas ett felmeddelande.

Titta på en video om att skicka bilagor

Läs mer