Krävande multidisciplinär individuell rehabilitering

Du kan ha rätt till krävande multidisciplinär individuell rehabilitering, om din sjukdom eller funktionsnedsättning medför begränsningar som i betydande grad försvårar din vardag. Ett villkor för att du ska få rehabilitering är att din sjukdom eller funktionsnedsättning kräver rehabilitering i minst ett års tid.

För krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan. Den uppgörs av den läkare som behandlar dig inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Multidisciplinär individuell rehabilitering ordnas för olika sjukdomsgrupper

Barn

 • individuell rehabilitering för barn med syn- eller hörselskada
 • individuell rehabilitering för barn med sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
 • individuell rehabilitering för barn med allmänna sjukdomar
 • individuell rehabilitering föt barn med neurologiska sjukdomar
Unga
 • individuell rehabilitering för unga med syn- eller hörselskada
 • individuell rehabilitering för unga med sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
 • individuell rehabilitering för unga med allmänna sjukdomar
 • individuell rehabilitering för unga med neurologiska sjukdomar

Vuxna

 • individuell rehabilitering för vuxna med synskada eller syn- och hörselskada
 • individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
 • individuell rehabilitering för vuxna med almänna sjukdomar
 • individuell neurologisk rehabilitering för vuxna med neurologiska sjukdomar

Genomförande av rehabiliteringen

Rehabiliteringen ordnas på en rehabiliteringsinrättning där man kan övernatta. Rehabiliteringsperiodens innehåll baserar sig på dina individuella behov och mål. För rehabiliteringen ansvarar ett multidisciplinärt team som består av till exempel specialistläkare, sjukskötare, fysioterapeut, psykolog eller neuropsykolog och socialarbetare.

Även en anhörig eller ett barns eller en ung persons familj kan delta i rehabiliteringen. Då det är fråga om ett barn eller en ung person deltar vanligen hela familjen eller en del av familjen hela tiden i rehabiliteringen. I rehabilitering för vuxna kan bara en (1) anhörig eller en (1) närstående person delta under en del av tiden.

Rehabiliteringens längd

Rehabiliteringen varar  högst 15 dygn.  Rehabiliteringen kan genomföras antingen i en eller flera perioder.

Kostnaderna för rehabilitering

Rehabiliteringen är avgiftsfri. Du kan ha rätt till rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Gör ansökan så här

Skulle du ha nytta av krävande multidisciplinär individuell rehabilitering? Ansök om individuell rehabilitering.