Huvudstadsregionens kundserviceenhet

Direktör för Huvudstadsregionens kundserviceenhet
Irma Parén

Servicegruppen Kampen 1
Chef för servicegruppen Heidi Myllyniemi

Servicegruppen Kampen 2
Chef för servicegruppen Ninna Tolvanen

Servicegruppen Kampen 3
Chef för servicegruppen Susanna Hytönen

Servicegruppen Östra Centrum 1
Chef för servicegruppen Martta Pukki

Servicegruppen Östra Centrum 2
Chef för servicegruppen Elina Lahtiola

Servicegruppen Östra Centrum 3
Chef för servicegruppen Maaru Launiemi-Mattila

Servicegruppen Malm
Chef för servicegruppen Johanna Apajalahti

International House Helsinki -gruppen
Chef för servicegruppen Martta Pukki

Servicegruppen Myrbacka
Chef för servicegruppen Sanna Piironen

Servicegruppen Dickursby
Chef för servicegruppen Jaana Vatanen

Servicegruppen Dickursby 2
Chef för servicegruppen Anu Laitinen

Servicegruppen Alberga 1
Chef för servicegruppen Anna Kylander

Servicegruppen Alberga 2
Chef för servicegruppen Timo Heinonen

Servicegruppen Mattby
Chef för servicegruppen Sanna-Kaisa Koivistoinen

Mer information