Södra kundserviceenheten

Direktör för Södra kundserviceenheten 
Irma Parén

Servicegruppen Södra Karelen
Chef för servicegruppen Carita Hannelin

Servicegruppen Hyvinge
Chef för servicegruppen Jarmo Aspela

Servicegruppen Träskända
Chef för servicegruppen Jaana Himilä

Servicegruppen Kyrkslätt
Chef för servicegruppen Axel Roselius

Servicegruppen Kymmenedalen
Chef för servicegruppen Mari Harju

Servicegruppen Lojo
Chef för servicegruppen Hanna Mäkelä

Servicegruppen Borgå
Chef för servicegruppen Johanna Kortetjärvi

Servicegruppen Päijänne-Tavastland
Chef för servicegruppen Maila Masalin

Mer information