Gå till innehållet

Coronavirusläget påverkar FPA:s stöd och tjänster samt handläggningen av ansökningar Mer information

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- och statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ