Gå till innehållet

Driftavbrott i en del av rapporterna i Kelasto 28.9 kl. 7.00–18.00 Mer information

Avbrott i e-tjänsten 26.9. kl. 06.00–17.00 Mer information

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- och statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ