Rätt att diskutera med en kundrådgivare på FPA

Om du eller din familj behöver få diskutera någon fråga som har att göra med det grundläggande utkomststödet kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända dig till något av FPA:s serviceställen. Vid behov kan kundrådgivaren boka en tid åt dig. Du kan också själv boka tid för kundservice.