Rätt till arbetslöshetsförmåner

Rätt till arbetslöshetsförmåner har arbetslösa arbetssökande i åldern 17–64 år som bor i Finland och som

 • är arbetsföra
 • står till arbetsmarknadens förfogande
 • söker heltidsarbete
 • har behov av ekonomiskt stöd.

Personer i åldern 65–67 år får i regel arbetslöshetsförmåner endast vid permittering.

 • För att få grunddagpenning krävs dessutom att du uppfyller arbetsvillkoret.
 • Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat, vilket innebär att stödets storlek påverkas av såväl dina egna inkomster som av föräldrarnas inkomster, om du bor med dem i samma hushåll.
 • Grunddagpenning betalas under vissa förutsättningar också då du söker arbete utomlands. Arbetsmarknadsstöd betalas inte om du söker arbete utanför Finland.
 • Vissa sociala förmåner kan hindra utbetalningen av arbetslöshetsförmåner.

Du är skyldig att aktivt söka arbete och att ta emot arbete eller utbildning som du erbjuds. Håll din arbetsansökan i kraft enligt TE-tjänsternas anvisningar. I annat fall kan du inte få arbetslöshetsförmåner.

Arbetslöshetsförmåner kan inte betalas till en sökande som

 • fullgör värnplikt eller civiltjänst
 • avtjänar fängelsestraff
 • är intagen på sjukhus eller någon annan institution
 • inte kan ta emot arbete av någon annan motsvarande orsak.