Respons om läkemedelsordinationer

Sedan 1997 har FPA skickat läkare respons om läkemedelsordinationer. Från 2017 har responsen riktats till utvalda läkare.

Tema för responsen 2021: biverkningsanmälningar

Syftet med responsen är att påminna läkare om vikten av att rapportera biverkningar och uppmuntra att rapportera biverkningar.

Specialistartikel: Ge akt på och rapportera läkemedelsbiverkningar (på finska) (laakarilehti.fi)

Läs meddelandet om saken

E-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer

Läkare och tandläkare kan i en e-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer se statistiska uppgifter om de läkemedel som de förskrivit. Tjänsten består av interaktiva rapporter som fås ur statistikdatabasen Kelasto.

Man loggar in med BRC-kort (certifikatkort) eller nätbankskoder (länkarna öppnas i ett nytt fönster).

E-tjänsten innehåller uppgifter om recept på basis av vilka det har betalats sjukförsäkringsersättning. I e-tjänsten kan man jämföra uppgifterna om sina egna läkemedelsordinationer med uppgifterna för valbara sjukvårdsdistrikt eller specialiteter. I maj varje år uppdateras uppgifterna om förskrivningen av läkemedel föregående år.

Offentliga statistikrapporter

FPA:s statistikdatabas Kelasto innehåller genomsnittliga uppgifter om läkemedel som läkare och tandläkare förskrivit.  

Ytterligare information