Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning kan vara ett lämpligt alternativ om din arbets- eller studieförmåga har försämrats på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning och du behöver stöd för att utreda möjligheterna till rehabilitering och din situation som helhet.

Med stöd av ett multidisciplinärt team identifierar du och bedömer faktorer som påverkar din arbets- eller studieförmåga. Under individuella samtal får du hjälp med att utarbeta en plan för yrkesinriktad rehabilitering. Planen hjälper dig att komma ut eller fortsätta i arbetslivet. Vid behov får du också stöd för att utreda möjligheterna till medicinsk rehabilitering.

Rehabiliteringen genomförs i serviceproducentens rehabiliteringslokaler så nära ditt hem som möjligt. Rehabiliteringen omfattar högst 12 rehabiliteringsdagar och 1–3 uppföljningsdagar. Rehabiliteringens omfattning anpassas enligt dina individuella rehabiliteringsmål.

Rehabiliteringsutredningen är avgiftsfri för dig.

Under rehabiliteringstiden kan du ha rätt till rehabiliteringspenning. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Gör ansökan så här

Skulle du ha nytta av yrkesinriktad rehabiliteringsutredning? Ansök om rehabilitering.