Så här ansöker du om rätt till vård

Du kan be FPA utreda om du har rätt till sjukvård när

  • du flyttar utomlands eller vistas i utlandet
  • du bor i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland.
  1. Fyll i och skriv ut blanketten Rätt till vård vid flyttning från Finland SV 140r (pdf).
  2. Foga nödvändiga bilagor till ansökan.
  3. Skicka ansökan och bilagorna på adressen Folkpensionsanstalten, Centret för internationella ärenden, PB 78, 000381 Helsingfors. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i MittFPA.
  4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Om du får en förmån från FPA och tänker flytta utomlands, ska du anmäla din flyttning i MittFPA. Du kan också fylla i och lämna in blanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y 38r (pdf).

Om du bor i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz ska du bifoga intyg S1 eller E 106 till ansökan. Begär intyget av sjukförsäkringsinstitutionen i ditt sysselsättningsland. Om du arbetar i ett annat nordiskt land, i Storbritannien eller Nordirland behövs intyget inte.

Om din rätt till sjukvård grundar sig på arbete i Finland kan FPA kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren anmält om anställningsförhållandet ur inkomstregistret.

Läs mer