Samarbete vid kommunförsöken med sysselsättning

En del arbetslösa arbetssökande deltar i ett kommunförsök med sysselsättning 2021-2023. De kommuner som deltar i kommunförsöket har under försöket hand om den rådgivning och de tjänster som gäller kundernas arbetssökning. 

FPA är med i försöket som samarbetspartner, och kartlägger vid behov vilka FPA-förmåner och tjänster kunderna har rätt till. Syftet med samarbetet är att hjälpa kunden att få ett arbete.

Kommunförsöket med sysselsättning omfattar arbetssökande som bor i en kommun som är med i försöket och som

  • får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
  • är under 30 år
  • har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska eller som är medborgare i något annat land än Finland.

Kundens samtycke behövs

För att kundens ärenden ska kunna skötas krävs att kunden har gett sitt samtycke till att myndigheterna får utbyta information. Ett samtycke behövs, eftersom det inte alltid finns en lagstadgad rätt att utbyta uppgifter.

Med tanke på kommunförsöket har FPA och NTM-centralen i samarbete med Kommunförbundet tagit fram en samtyckesblankett (Y50r) samt anvisningar om hur den ska användas.

Kunden fyller i blanketten tillsammans med en sakkunnig för kommunförsöket.

Gör så här

  1. Läs först anvisningen om hur blanketten ska användas (pdf). Anvisningen innehåller viktig information om hur man begär och hanterar samtycken. 
  2. Fyll i samtyckesblanketten Y50r (pdf) tillsammans med kunden.
  3. Lämna in blanketten till alla de myndigheter som samtycket kommer att gälla. Om du skickar blanketten till FPA per post är adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Blanketter på samiska

Samtyckesblanketten finns också på samiska:

Anvisning och blankett på engelska

Samtyckesblanketten med anvisningar finns också på engelska: