Information och material

På den här sidan finns information och material om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning och tillhandahållandet av tjänsten. Materialet som går att skriva ut kan man spara på sin egen dator, skriva ut och dela med andra. På sidan finns också länkar till videofilmer om tjänsten.

Introduktionsmaterial:

Material att dela ut till kunder:

Videofilmer (på finskt teckenspråk):

Statistik: