Blanketter för serviceproducenterna

På den här sidan finns samlade de blanketter som serviceproducenterna behöver. Använd den nyaste versionen av Adobe Reader. Programmet kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Blanketter för den nya avtalsperioden (tillhandahållande av tjänsten från och med 1.4.2021)

Använd de här blanketterna när du meddelar uppgifter om tolkarna i anslutning till den avtalsperiod som börjar 20.1.2021.

Tolkar för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada:

Taltolkar:

Obs! Alla blanketter ska skickas till FPA via skyddad e-post. Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Räkningsblankett

Producenterna av tolktjänst kan använda FPA:s blanketter när de fakturerar FPA för de tolktjänster som de tillhandahållit.

Resplan, godkännande av kostnader

Serviceproducenten ska på förhand låta godkänna exceptionella resekostnader och andra kostnader i anknytning till tolkningsbeställningar. Uppgifterna på blanketten används vid behov när man bedömer tolkens behov av inkvartering. För närmare anvisningar, se Servicebeskrivningen.