Förmedlingssystemet för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Förmedlingssystemet för tolktjänsten (VATU-systemet) är det system som används för förmedling av kundernas tolkningsbeställningar. Systemet är finskspråkigt.

Man loggar in i förmedlingssystemet med en suomi.fi-fullmakt eftersom systemet förutsätter stark autentisering. Servicen är avgiftsfri.

Inloggning till förmedlingssystemet

Tillhandahållandet av tjänster under den nya avtalsperioden börjar 1.4.2021. När avtalsperioden byts har serviceproducenterna och tolkarna samtidigt i användning två olika versioner av systemet. Observera att man loggar in till de olika versionerna via skilda länkar.

Kundernas beställningar fram till 31.3.2021 finns i den gamla versionen av förmedlingssystemet. Alla beställningar från och med 1.4.2021 finns i den nya versionen.

Logga in till förmedlingssystemet med suomi.fi-fullmakt via länkarna nedan.

Rekommenderade webbläsare

Förmedlingssystemet fungerar i alla de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar att du använder de nyaste versionerna av webbläsaren.

Förmedlingssystemet fungerar bäst med följande webbläsare:

 • Microsoft Edge (fungerar bäst med de nyaste versionerna)
 • Mozilla Firefox (fungerar bäst med de nyaste versionerna)
 • Google Chrome (fungerar bäst med de nyaste versionerna)

Så här kontrollerar och uppdaterar du webbläsaren

Information om webbläsarens version finns på webbläsarens kommandorad under Help/Hjälp-About/Om.

Också med tanke på datasäkerheten är det viktigt att uppdatera operativsystemet och webbläsaren. Uppdateringen kan göras via tillverkarens egen webbplats.

Inställningar i webbläsaren

Innan du använder förmedlingssystemet för första gången ska du kontrollera följande inställningar i webbläsaren:

 1. Att tillåta poppuppfönster
  • Förmedlingssystemet använder poppuppfönster till exempel för att visa varningsmeddelanden. Därför ska man tillåta dem. För de flesta webbläsare kan man i inställningarna välja de adresser från vilka man tillåter poppuppfönster. Förmedlingssystemets adress ska läggas till de tillåtna adresserna.
 2. Fungerande SSL-krypterad anslutning
  • Förmedlingssystemet fungerar via en krypterad Internetanslutning (i början av adressen syns förleden https://). I en del organisationer kan det hända att man använder en proxyserver, och detta kan störa den krypterade anslutningen.
  • Kontrollera i webbläsarens inställningar att förmedlingssystemets sidor vid varje besök laddas ner direkt från förmedlingssystemet och inte från organisationens proxyserver. Detta görs på lite olika sätt i olika tillverkares webbläsare.
Anvisningar för att hantera inställningar i Internet Explorer (pdf, på finska)

Användarsupport för förmedlingssystemet

Vid problem i förmedlingssystemet betjänar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning per e-post på adressen vatu.tukipalvelut@kela.fi.