Introduktion i tolktjänsten

Tillhandahållandet av tjänster under den nya avtalsperioden börjar 1.4.2021. I och med den nya avtalsperioden omorganiseras introduktionen i tolktjänsten. I fortsättningen kallas tjänsten handledning i hur man använder tolktjänsten.

Det nya materialet nedan används vid handledningen från och med 1.4.2021. Introduktionsblankett TU 50r tas ur bruk.

Till handledningen tar tolkarna med sig följande: