Kontaktuppgifter för serviceproducenter och andra samarbetspartner


FPA betjänar serviceproducenter och andra samarbetspartner per e-post.

Ärenden i anknytning till tolkningsbeställningar:
Område   E-post
Nyland vatu.nyland@fpa.fi
Västra      vatu.vastra@fpa.fi
Mellersta  vatu.mellersta@fpa.fi
Österbotten   vatu.osterbotten@fpa.fi
Östra   vatu.ostra@fpa.fi
Norra   vatu.norra@fpa.fi
 

Förmedlingssystemet och felsituationer: vatu.tukipalvelut@kela.fi

Fakturering: vatu.laskutus@kela.fi

Förändringar i personalen och avtal: vatu.palveluntuottajat@kela.fi

Allmänna ärenden och myndighetsrådgivning: vatu@kela.fi

I brådskande ärenden som berör tolkningsbeställningar kan serviceproducenterna även ta kontakt per telefon.
Område     Telefonnummer
Nyland 020 634 4810
Västra 020 634 4811
Mellersta 020 634 4813
Österbotten 020 634 4812
Östra 020 634 4814
Norra 020 634 4815