Meddela förändringar

Serviceproducenten ska så snabbt som möjligt meddela FPA alla förändringar som kan påverka genomförandet av avtalet eller servicekvaliteten.

Meddela förändringar via e-post. Adressen är vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Förändringar i tillhandahållande av tjänsten

Serviceproducenten ska meddela FPA ifall det sker förändringar i något av följande:

 • bolagsform och ägarförhållanden
 • FO-nummer
 • faktureraren
 • kontaktpersonen för faktureringen eller avtalet

Förändringar i personalen

Serviceproducenten ska också underrätta FPA om förändringar i personalen.

Förändringar som avses är till exempel:

 • anställning av vikarie eller ny tolk
 • en tolk slutar sitt arbete
 • kravet på 4 års arbetserfarenhet av krävande tolkning uppfylls
 • en tolk avlägger språkexamen som påvisar språkkunskaper på krävande nivå

Så här meddelar du förändringar i personalen

Meddela förändringar via e-post. Adressen är vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Blanketter och examensbetyg skickas som bilagor till e-postmeddelandet.

 1. Om serviceproducenten anställer en vikarie eller en ny tolk ska följande bilagor lämnas in:
 2. Om en tolk slutar arbeta för serviceproducenten ska serviceproducenten meddela FPA när tolken slutar arbeta.
 3. Om kravet på 4 års arbetserfarenhet av krävande tolkning uppfylls under avtalsperioden ska serviceproducenten lämna in blanketten liite 3, Selvitys tulkin osaamisesta ja työkokemuksesta (på finska, pdf).
  På blanketten ska man ange tolkens arbetserfarenhet och hurdan typ av krävande tolkning tolken utför.

  Om tolkens arbetserfarenhet redan angetts i anbudsskedet och arbetserfarenheten på 4 år uppfylls senare, behöver serviceproducenten inte på nytt lämna in samma blankett till FPA. Det räcker att serviceproducenten meddelar uppgiften per e-post.
 4. Om tolken avlägger en examen som påvisar språkkunskaper på krävande nivå ska serviceproducenten till FPA lämna in