Ersättningens storlek

Ersättning betalas enligt tre ersättningskategorier efter att taket för initialsjälvrisken har nåtts:

och dessutom:

Om kunden väljer ett läkemedel vars pris är högre än referenspriset betalar kunden dessutom den andel som inte är ersättningsgill.

 

1.1.2016 (SF-anvisningar för apotek punkt 7)