Ersättningsgrund

Ersättning betalas ut först efter att taket för initialsjälvrisken har nåtts. Ersättningen enligt sjukförsäkringslagen beräknas per läkemedel utgående från det pris som beräknats i enlighet med statsrådets förordning om läkemedelstaxa eller utgående från referenspriset enligt sjukförsäkringslagen. Ersättningen betalas för en sådan preparatmängd som köps på en och samma gång och som motsvarar högst 3 månaders behandling. Om minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för en förpackning överstiger 1 000 euro ("dyra läkemedel") betalas ersättningen för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst 1 månads behandling.

Den läkemedelsspecifika självriskandelen uppbärs för en sådan läkemedelsmängd som köps på en och samma gång och som motsvarar högst 3 månaders behandling. I fråga om dyra läkemedel tillämpas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk.

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 6)