Så här ansöker du om sjukdagpenning

Om du är anställd och arbetsgivaren betalar ut lön under din sjukdomstid ansöker arbetsgivaren om sjukdagpenning för dig. I sådana fall betalas sjukdagpenningen direkt till arbetsgivaren.

Ansök om sjukdagpenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Ansök om sjukdagpenning i MittFPA.
  • Uppge ansökan din arbetsgivare och vad ditt arbete går ut på. Om du har flera arbeten berätta också från vilket arbete du varit borta p.g.a. sjukdom och vilket arbete du kunnat fortsätta trots sjukdomen.
  • Om du är företagare eller lantbruksföretagare kan du ansöka om FöPL-dagpenning och LPA-dagpenning på nätet. FPA förmedlar ansökan till arbetspensionsanstalten och LPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagan och skicka in den i MittFPA.
  Du kan skriva ett följebrev till meddelandet t.ex. om bilagan hör ihop med flera förmåner.
  • Med läkarintyg A kan du i regel få dagpenning i högst 60 dagar. Därefter behövs det mer omfattande läkarutlåtandet B.
   • Om din läkare skriver ett elektroniskt A-läkarintyg om sjukfrånvaron får du en utskrift som du kan ge din arbetsgivare. I utskriften står det att läkarintyget har skickats till FPA elektroniskt via Kanta-tjänsten. Det innebär att läkarintyget inte behövs som bilaga till ansökan.
  •  Beloppet av din dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Läs mer om årsinkomsten.

  • Om du varit med om ett olycksfall, varit med i en bilolycka eller du har en yrkessjukdom kan du meddela uppgifterna i MittFPA eller till din ansökan bifoga blanketten Utredning om olycksfall SV143r (pdf).

 3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur mycket du får i dagpenning. Om du inte behöver få beslutet per post kan du ge ditt samtycke till att FPA skickar dem till dig enbart i MittFPA. 

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Sjukdagpenning SV 8r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

FPA:s beslut i MittFPA

Om du i MittFPA valt att leveranssättet för beslut och handlingar enbart är e-tjänsten, finns sjukdagpenningbeslutet enbart i MittFPA.

När FPA skickar en handling enbart till MittFPA får du en avisering per sms eller e-post om att den finns där. 

Om du inte längre vill ge ditt samtycke till att få handlingar och beslut enbart till MittFPA kan du när som helst göra ändringen.

Ändringssökande 

Om du är missnöjd med FPA:s sjukdagpenningbeslut kan du överklaga beslutet inom 37 dagar efter att beslutet postats. Postningsdatumet framgår av beslutet. FPA utgår ifrån att du har tagit del av beslutet inom sju dagar från postningsdatumet.

Ansökningstid

Sök sjukdagpenning inom 2 månader från den dag då arbetsoförmågan började.

Ansökan om fortsatt utbetalning

En ny ansökan behövs inte om din sjukdom fortsätter inom 30 kalenderdagar efter det att den föregående sjukdagpenningsperioden upphörde. Lämna då in ett nytt läkarintyg över din arbetsoförmåga till FPA. Om din sjukdom blir långvarig kan FPA be dig lämna in ett läkarutlåtande B.

Tilläggsutredningar

FPA kan be om tilläggsutredningar gällande ditt hälsotillstånd eller dina arbetsförhållanden. FPA kan också skicka dig för ytterligare undersökningar t.ex. till en undersöknings- eller vårdinrättning där man utreder ditt hälsotillstånd och bedömer din arbetsförmåga. I regel tillkommer inga kostnader för din egen del på grund av detta. FPA meddelar i beslutet om sjukdagpenning om remitteringen till ytterligare undersökningar och betalar i regel dagpenning tills man på grundval av undersökningsresultaten kan avgöra ansökan.

Läs mer