Läkararvoden

FPA ersätter en del av privatläkararvodet. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Ersättningstaxorna finns i förteckningen över taxor.

Exempel

En specialistläkare tar ut ett arvode på 65 euro för ett mottagningsbesök på 20 minuter. Ersättningstaxan är 13,50 euro. Du betalar själv 51,50 euro samt eventuella expeditionsavgifter.

Läkarutlåtanden

FPA ersätter en del av kostnaderna för intyg eller utlåtanden av en privatläkare om de skrivits för att söka en förmån med stöd av sjukförsäkringslagen, t.ex. för specialersättning för läkemedel eller för ansökan om sjukdagpenning. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan.

FPA ersätter inte läkarutlåtanden som är skrivna för

  • körkort
  • ansökan till en läroanstalt
  • nyanställningsundersökning
  • ansökan om pension eller rehabilitering.