Skolresestöd

Skolresestödet ändras för alla studerande från 1.8.2021. Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning får skolresestöd på andra villkor än andra studerande. Från och med augusti kan du få skolresestöd om du har minst 10 resdagar per kalendermånad.

Kan du få skolresestöd och till vilket belopp?

Med beräkningsprogrammet för skolresestöd kan du utreda dina möjligheter till skolresestöd och uppskatta beloppet på ditt skolresestöd.

Till räknaren

Skolresestödet ersätter kostnaderna för skolresor. Stödet beviljas oftast studerande vid läroanstalter på andra stadiet och personer som deltar i utbildning som förbereder för studier på andra stadiet. Du kan få skolresestöd i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om du inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller skolskjuts kan du få stöd för eget färdsätt, till exempel resor med egen bil.

Du kan få skolresestöd om

  • du studerar och bor i Finland
  • du studerar på heltid
  • du har en lång skolväg.

Din ålder, dina inkomster eller din förmögenhet inverkar inte på skolresestödet. Dina föräldrars inkomster eller förmögenhet inverkar inte heller på stödets belopp.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda av följande villkor:

  • du går ut grundskolan år 2021 eller senare
  • du är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är dock inte avgiftsfria, även om du uppfyller villkoren. Kontakta din läroanstalt för att ta reda på om din utbildning är avgiftsfri.

Vem kan få skolresestöd?