Skolresestöd och coronavirusläget

Undervisningen på andra stadiet har i många områden övergått till distansundervisning för 3 veckor under tiden 8–28.3.2021 och det är inte säkert om det är möjligt att återgå till närundervisning under våren. Därför avbryter FPA skolresestödet för alla studerande 1.4.2021. I början av april betalas alltså inget skolresestöd för april.

Alla som får skolresestöd får ett brev från FPA om avbrottet i skolresestödet. Tyvärr är vi tvungna att skicka det här brevet till alla som får skolresestöd, även om övergången till distansundervisning inte gäller alla studerande.

Om du fortfarande har skolresor ber vi dig meddela oss detta genom att svara på brevet. Utbetalningen av skolresestödet fortsätter.

Om du inte svarar på brevet, blir FPA tvungen att dra in ditt skolresestöd från början av april.

Skolresestödet för mars återkrävs inte.

Om ditt skolresestöd dras in, ska du ansöka om stödet på nytt när du igen har skolresor. Man kan få skolresestöd under vårterminen enligt de ändrade villkoren.

Skolresestöd kan betalas enligt de ändrade villkoren 1.1–31.7.2021

Villkoren för beviljande av skolresestöd har ändrats temporärt eftersom distansundervisningen har minskat skolresorna.

Du kan få skolresestöd temporärt om du har minst 8 resor i båda riktningarna per kalendermånad som berättigar till skolresestöd. Du kan få skolresestöd enligt de ändrade villkoren endast om antalet skolresor har minskat på grund av ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av coronavirusepidemin.

Du kan beviljas stöd om undervisningen ordnas som närundervisning till exempel varannan vecka eller två dagar i veckan.

De övriga villkoren för beviljande av skolresestöd förblir oförändrade: den studerandes skolresa måste vara minst 10 kilometer och frånsett undantagen måste kostnaderna för resorna uppgå till minst 54 euro per månad.

Gör så här

  1. Om du inte tidigare har ansökt om stöd eller om stödet tidigare har dragits in på grund av att antalet skolresor inte har varit tillräckligt, kan du ansöka om skolresestöd.
  2. Fyll i blanketten Ansökan om stöd för skolresor KM 1r (pdf) och lämna in den hos din läroanstalt. Det går tyvärr inte att ansöka om skolresestöd i MittFPA.
  3. Din läroanstalt kontrollerar uppgifterna i ansökan och kompletterar ansökan med uppgift om huruvida dina skolresor har minskat på grund av ökad distansundervisning till följd av coronavirusepidemin.
  4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Beslutet syns också i e-tjänsten. Om du är under 18 år ger FPA beslutet också till din vårdnadshavare för kännedom.

Läs mer