Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Storbritannien lämnade Europeiska unionen 1.2.2020. Det här utträdet kallas brexit. Med Storbritannien avses här Förenade kungariket, det vill säga Storbritannien och Nordirland.

Utträdesavtalet

EU och Storbritannien har ingått ett utträdesavtal som har tillämpats från 1.2.2020. I utträdesavtalet ingick en övergångsperiod till slutet av 2020.

Utträdesavtalet tryggar din rätt till social trygghet enligt EU-lagstiftningen, om du har flyttat från Finland till Storbritannien för att bosätta dig, arbeta eller studera där före 2021. Avtalet tryggar din rätt till social trygghet också om du har flyttat från Storbritannien till Finland för att bosätta dig, arbeta eller studera här före 2021.

Partnerskapsavtalet

Efter utträdesavtalet har EU och Storbritannien förhandlat om ett nytt avtal som kallas partnerskapsavtal.

Partnerskapsavtalet tryggar rätten till social trygghet för personer som rör sig mellan Finland och Storbritannien år 2021 och senare. FPA kommer att komplettera den här sidan med information om hur det nya avtalet inverkar på den sociala tryggheten.

Till Finland eller till Storbritannien för bosättning, arbete eller studier före 1.1.2021

I det här avsnittet redogörs för på vilket sätt brexit inverkar på din sociala trygghet om du har flyttat från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien före år 2021. 

Om du har flyttat till Finland eller till Storbritannien före 2021 gäller för dig och dina familjemedlemmar i regel samma EU-bestämmelser om social trygghet som före brexit. Utträdesavtalet tryggar din rätt till social trygghet på livstid, eller så länge som det utifrån dina förhållanden är möjligt att tillämpa utträdesavtalet.

För att brittiska medborgare som bor och arbetar i Finland och deras familjemedlemmar ska ha rätt till förmåner från FPA förutsätts i regel att de vistas lagligen i Finland. Följ Migrationsverket (migri.fi) anvisningar om hur man ansöker om uppehållsrätt och de tidsfrister som gäller för ansökan.

FPA får uppgift om din uppehållsrätt från Migrationsverket (migri.fi). Uppgift om medborgarskap och ändringar i medborgarskapet får FPA från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Till Finland eller till Storbritannien för bosättning, arbete eller studier 1.1.2021 eller senare

I det här avsnittet redogörs för på vilket sätt brexit inverkar på din sociala trygghet om du flyttar från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien år 2021 eller senare. Rätten till social trygghet regleras i partnerskapsavtalet mellan EU och Storbritannien.

För att brittiska medborgare som bor och arbetar i Finland och deras familjemedlemmar ska ha rätt till förmåner från FPA förutsätts i regel att de vistas lagligen i Finland. Ansök om uppehållsrätt hos Migrationsverket (migri.fi).

FPA:s kundservice

FPA:s telefonservice för internationella ärenden kan kontaktas vardagar kl. 10–15 på numret 020 634 0200 (på finska) och 020 634 0300 (på svenska). Båda numren betjänar även på engelska.

I frågespalten Fråga om internationella situationer svarar FPA:s sakkunniga på frågor som gäller förmåner från FPA vid flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. Frågorna besvaras på svenska, finska och engelska.

Läs mer