Specialersättning för läkemedel som tillverkats på apotek

Ett receptbelagt läkemedelspreparat som tillverkas på beställning på apoteket (ex tempore-preparat) är specialersättningsgillt om det finns ett specialersättningsgillt preparat med försäljnings- eller specialtillstånd som innehåller samma läkemedelssubstans.  

Dessutom förutsätts att

  • ex tempore-preparatet används för sjukdomsbehandling i enlighet med sjukförsäkringslagen och
  • kunden har beviljats rätt till specialersättning.

Form, styrka och förpackningsstorlek för det specialersättningsgilla ex tempore-preparatet behöver inte sammanfalla med form, styrka och förpackningsstorlek för det specialersättningsgilla preparat med försäljnings- eller specialtillstånd som innehåller läkemedelssubstansen i fråga.

Läkemedelsprisnämnden har undantagsvis fastställt specialersättningsstatus för läkemedelspreparat som tillverkats på apotek av kilovara för sådana ex tempore-preparat för vilka det inte finns något motsvarande specialersättningsgillt preparat med försäljningstillstånd eller specialtillstånd.

Högre specialersättning (100 %)
Läkemedelssubstans Sjukdom som berättigar till specialersättning Ersättningsnummer
Kaliumklorid Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 124
Natriumklorid Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 124

Mer information