Statistik efter ämne

FPA:s statistik ger information om förmånernas belopp, deras frekvens och fördelningen av dem på olika områden och befolkningsgrupper. Statistiken är uppdelad ämnesvis enligt livssituation.

Sjukdom

Barnfamiljer

Utkomststöd

Utan arbete

Boende

Studerande

Funktionsnedsättning

Pensionär

Rehabilitering

Värnpliktig

Befolkningen

Statistik som inte längre ges ut