Statistik över allmänt bostadsbidrag

Den färskaste publiceringen 7.10.2020:
År 2019 betalades allmänt bostadsbidrag totalt 1 491,0 miljoner euro, vilket var 70 % av samtliga bostadsbidrag. Förmånsutgifterna för det allmänna bostadsbidraget minskade med 1 %. I december 2019 hade 379 667 hushåll allmänt bostadsbidrag. Antalet var 0,8 % större än i december 2018.

I december 2019 hörde 14 % av befolkningen under 65 år till hushåll som får allmänt bostadsbidrag. Det är vanligare att man får bidrag i storstäder och särskilt i universitetsstäder. Till exempel i Helsingfors var andelen bidragstagare 20 %. FPA-statistik, Bostadsbidrag 2019 (helda.helsinki.fi).

Karta över personer i hushåll med allmänt bostadsbidrag, andel av kommunens befolkning under 65 år.

Produkter som innehåller statistik över det allmänna bostadsbidraget

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi