Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Den färskaste publiceringen 7.10.2020:
År 2019 betalades bostadsbidrag för pensionstagare 616,2 miljoner euro, vilket var 29 % av samtliga bostadsbidrag. Utgifterna för bostadsbidrag för pensionstagare ökade med 5 %. I december 2019 betalades bostadsbidrag för pensionstagare till 212 192 personer (en ökning på 1 %).

I december 2019 betalades bostadsbidrag för pensionstagare till 5 % av den befolkning som fyllt 16 år. Andelen är större i östra Finland än i övriga landet, eftersom antalet folkpensionstagare i östra Finland är större än genomsnittet. FPA-statistik | Bostadsbidrag 2019 (helda.helsinki.fi)

Karta över mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare, andel av kommunens befolkning som är 16 år eller äldre i december 2019

Produkter som innehåller statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi