Statistik över moderskapsunderstöd

Den färskaste publiceringen 19.5.2021:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2020 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

År 2020 fick 49 167 familjer moderskapsunderstöd, vilket var 11 % fler än föregående år. Förhöjt moderskapsunderstöd betalades till 642 familjer på grund av att fler än ett barn fötts eller adopterats samtidigt. Sammanlagt utbetalades 45 515 moderskapsunderstöd, av vilka 66 % i form av en moderskapsförpackning. Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag betalades sammanlagt 10,6 miljoner euro, vilket var 0,4 % av alla förmåner för barnfamiljer. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Ringdiagram över av FPA utbetalda förmåner till barnfamiljer.

Produkter som innehåller statistik över moderskapsunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi