Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna

Vad är Kelasto?

Kelasto är FPA:s statistikdatabas. Databasen innehåller central statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Statistiken presenteras i form av redigerbara rapporter som användaren kan ta fram utgående från valda sökkriterier. Tjänsten är avsedd för alla som behöver FPA:s statistiska data.

Kelasto finns på adressen www.fpa.fi/statistikdatabasen-kelasto.

Vilka uppgifter finns det i Kelasto?

Kelasto innehåller statistik över mottagare av FPA-förmåner samt över utbetalda och genomsnittliga förmånsbelopp. I Kelasto finns det också information om inkomna ansökningar och hur de avgjorts samt handläggningstider. Förutom riksomfattande uppgifter kan man ta fram uppgifter enligt flera olika regionala indelningar, till exempel enligt kommun.

I innehållsförteckningen är rapporterna indelade enligt tema och förmån. Temana är följande: arbetslöshet, barnfamiljer, bostadsbidrag, handikappförmåner, läkemedel, pensionärer, rehabilitering, sjukdom, studerande, utkomststöd och värnpliktiga.

Hur man väljer sökkriterierna

Rapporterna skapas på basis av de sökkriterier användaren väljer i menyerna. 

Du kan välja flera rader i menyerna genom att hålla nere tangenten CTRL samtidigt som du klickar på de önskade raderna eller genom att markera flera rader med musen. Genom att markera kryssrutan ”Alla” uppe till höger i menyn kan du markera alla rader eller ta bort alla markerade rader.

Du kan justera höjden och bredden på menyn genom att ta tag i triangeln nere till höger med musen.

Du kan återställa de förvalda alternativen genom att klicka på länken ”Återställ förvalda alternativ”.

Rapporten skapas genom att man klickar på knappen Skapa rapport >> nere till höger.

När du har skapat rapporten och vill gå tillbaka till de val som du redan har gjort ska du gå tillbaka genom att klicka på Ändra rapporten (tillbakapilen) som finns till vänster. Använd inte webbläsarens Tillbaka-knapp. Om du använder webbläsarens Tillbaka-knapp kan det hända att de val du har gjort inte sparas.

Variablernas placering och inställningar

Av de variabler som visas i rapporten kan du ändra avskiljar-, rad-, och kolumnvariablernas placering. Avskiljarvariablerna delar in uppgifterna i flera tabeller, till exempel enligt kön. Rapportens uppgifter, dvs. innehållet i den första menyn, är dock alltid en kolumnvariabel. 

Markera först den önskade variabeln under Variablernas placering. Flytta sedan variabeln antingen uppåt eller nedåt på listan eller ta bort den, varvid variabeln flyttas till den första listan där den kan väljas som antingen avskiljar-, rad- eller kolumnvariabel.

Borttagna variabler visas inte i rapporten. Om du väljer variabler ur listan över borttagna variabler begränsas rapportens innehåll dock enligt dessa variabler.

Du kan också välja mellan följande alternativ under Val av region:

  • Året för regionindelningen. T.ex. enligt vilket års regionklassificering statistiken ska presenteras.
  • Huruvida nummerkod ska visas vid val av region (förval: Av).

övriga inställningar:

  • Variablernas kronologiska ordning: sjunkande (förvald) eller stigande. Vid sjunkande ordning visas de nyaste uppgifterna först, t.ex. uppgifterna för de senaste månaderna.
  • Format: rapporten kan visas på skärmen, som pdf-fil eller Excel-tabell.
  • Pdf-utskrift: stående eller liggande

Hur man sparar rapporten

Du kan spara rapporten som pdf-fil (.pdf) eller Excel-tabell (.xls).

Länk till rapporten

Gör en länk till Kelasto-rapporten

När du har valt de önskade alternativen och gjort rapporten kan du spara den under en länk. I fortsättningen kan du gå direkt till rapporten via länken. De valda alternativen och inställningarna sparas under länken. 

Rapporten uppdateras automatiskt och du får alltid till exempel den senaste månadens data.

Du kan spara länken under dina favoriter i webbläsaren eller skicka den till exempel per e-post.

Ytterligare information om rapporten

Under länken Ytterligare information finns en mera detaljerad beskrivning av rapporten i fråga samt kontaktpersonens uppgifter ifall du vill ha mera information om rapporten.

Uppdatering av rapporter

Månadsuppgifterna uppdateras den 21 varje månad (uppgifterna för december uppdateras t.ex. den 21 januari). Årsuppgifterna uppdateras den månad som anges under Uppdateringsfrekvens på sidan Ytterligare information. Största delen av årsuppgifterna uppdateras i januari.

Dataåtkomst

Statistikdatabas Kelasto är licensierad under en Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens (creativecommons.org) (CC BY 4.0). Källa FPA måste nämnas.

Integritetsskydd

Indirekt identifiering av enskilda personer förhindras genom att antalet mottagare och mätetalen anges med två punkter när antalet mottagare är lägre än fyra i en kommun.

Rapporter som kräver identifiering

Vissa Kelasto-rapporter som är avsedda för en begränsad användargrupp kräver identifiering med nätbankskoder. Till dessa hör de rapporter om ordinerade läkemedel som är avsedda för läkare.