Statistikpublikationer

 

FPA publicerar redigerade statistiska uppgifter både i tryckt form och elektroniskt i pdf-format. Statistiska publikationer finns tillgängliga i Helda-arkivet (helda.helsinki.fi).

Utgivningsdatumen för publikationerna framgår av publiceringskalendern.

FPAs statistiska årsbok

En sammanställning av den sociala trygghet som handhas av FPA. Årsboken innehåller förutom statistiska uppgifter även beskrivningar av FPA-förmånerna och vem som kan beviljas dem.
Läs mer: FPAs statistiska årsbok

Fickstatistik

FPA:s statistik i komprimerad form. Publiceras på tre språk (finska, svenska, engelska).
Läs mer: Fickstatistik

Finsk läkemedelsstatistik (på finska)

Suomen lääketilasto är en statistikpublikation som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och FPA tillsammans ger ut. Publikationen innehåller uppgifter om såväl läkemedelskonsumtion som sjukförsäkringsersättningar. Publikationen har utkommit sedan 1987 och ges ut en gång per år.
Läs mer: Suomen lääketilasto

Årsstatistik

De mest centrala uppgifterna om varje förmån: bostadsbidrag, pensioner, rehabilitering, studieförmåner, förmåner till barnfamiljer, sjukförsäkring, företagshälsovård, arbetslöshetsskydd, handikappförmåner och militärunderstöd.
Läs mer: Årsstatistik

Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik

Läs mer