Störningar i mottagningstjänsten för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata

Vid störningar ska apoteken kontakta apotekssystemadministratören.

Instruktioner för hur man bör förfara när det uppstår störningar finns i "
Anvisning för apoteken vid störningar i FPA:s tjänster (pdf)" som har publicerats på Kanta.fi > Professionella > Support > Anvisningar vid störningar.

1.8.2018 (SF-anvisningar för apotek punkter 4.1.5 och 11.1.2)