En lärare och studerande i ett klassrum

Visste du att...

De här servicesidorna är avsedda för samarbetsinstanser för studieförmåner.

En lärare och studerande i ett klassrum

Studieförmåner

De här sidorna är avsedda för läroanstalter och andra aktörer som samarbetar kring studieförmånsärenden.

För läroanstalter som inte är under offentlig tillsyn finns information om på vilka grunder rätt till studiestöd kan beviljas för studier vid privata läroanstalter.

För studentrestauranger finns det anvisningar som gäller måltidsstödet.

Via servicesidorna kan man logga in på följande tjänster: