Taxiresor

När du beställer taxin via ett regionalt beställningsnummer kan du få ersättning för resan

  • på grund av ditt hälsotillstånd eller
  • på grund av bristfälliga trafikförbindelser.

Resekostnader i samband med coronavaccination

Om du inte på grund av sitt hälsotillstånd kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.2.2021.-31.12.2022. Beställa taxin via ett regionalt beställningsnummer.

Hälsotillstånd

Om du på grund av ditt hälsotillstånd måste använda taxi behöver du ett intyg över detta från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r). Spara intyget i 6 månader. Om du gör resan  för att få coronavaccination, behöver du inte intyget.

Om du har lämnat in ett intyg från hälso- och sjukvården om långvarigt behov av att anlita taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r), behöver du inte något nytt intyg då du reser till en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet. När du beställer taxin ska du berätta att du har ett intyg.

Du behöver alltid ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r) för att du ska kunna få ersättning för resor till den privata hälso- och sjukvården. Det ska framgå av intyget om undersökningen som har utförts eller vården som har getts är sådan som FPA betalar ersättning för.

Om en representant för hälso- och sjukvården beställer taxiresan på grund av ditt hälsotillstånd via en regional beställningscentral behövs inget intyg.

Bristfälliga trafikförbindelser

Om du är tvungen att använda dig av taxi på grund av bristfälliga trafikförbindelser ska du berätta det i samband med beställningssamtalet.

Om det är möjligt att färdas en del av resan med allmänna färdmedel, kan du använda taxi till den del av resan där allmänna färdmedel inte finns att tillgå eller där väntetiden på grund av fordonsbyte skulle vara oskäligt lång (över 1 timme).

På Åland tillämpas fullmaktsförfarande i samband med taxiresor. Du kan ge intyget över rätt att anlita taxi till chauffören (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Samordning av resor

I bilen som du har beställt kan det också finnas andra kunder som reser till hälso- och sjukvården.

Samordningen kan leda till att

  • du kan vara framme vid hälso- och sjukvårdsenheten 1 timme före mottagningstiden
  • du kan vara tvungen att vänta på returskjutsen i 1 timme. Om du har beställt returresan minst 1 timme före avgångstiden, behöver du inte förbereda dig på någon överlopps väntetid
  • restiden kan förlängas till den dubbla jämfört med en direkt taxiresa. Som mest kan den ändå förlängas med 2 timmar.

Om du har fått ett intyg från hälso- och sjukvården om att du har rätt att resa ensam (Intyg för reseersättning, SV 67r) tas inga andra kunder med i samma transport.