Apparat för distanstolkning från FPA

 

För distanstolkning behöver du en smarttelefon, dator eller pekplatta samt en dataförbindelse. Du kan låna en apparat från FPA om

  • du har rätt till tolktjänst
  • distanstolkning lämpar sig för tolkningssituationen och du förbinder dig att använda distanstolkning
  • du inte har en egen apparat som lämpar sig för distanstolkning.

När du får rätt att använda en apparat för distanstolkning som ordnas av FPA får du en personlig distanstolkningskod. Ange koden alltid när du använder distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, alltså FPA. Du ska se till att distanstolkningskoden anges. När du använder någon annan distansservice än FPA:s egen distansservice, behöver koden inte anges.

Apparat från FPA endast för distanstolkning

Apparaten för distanstolkning och dataförbindelsen från FPA beviljas endast för distanstolkning. Med apparaten från FPA kan man använda både distanstolkning som tillhandahålls av en serviceproducent och distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

FPA följer upp användningen av distanstolkning. Om FPA märker att du inte använder apparaten tillräckligt ofta, dras rätten till användning av apparaten in. Som tillräcklig användning räknas det om du under en period på 4 månader använder distanstolkning minst 12 gånger.

Rätten att använda en apparat för distanstolkning från FPA kan också dras in om apparaten skadas på grund av att du använder den för annat än distanstolkning.

Apparaten för distanstolkning och dataförbindelsen från FPA får användas utomlands endast för distanstolkning. Om du tänker resa utanför EU-/EES-området och du vill använda apparaten för distanstolkning från FPA under resan, ska du på förhand informera Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om det. Om FPA inte får information om resan, kan rätten att använda apparaten dras in och de kostnader för användningen som eventuellt uppkommit drivas in. 

Så här ansöker du om apparat från FPA

  1. Fyll i blanketten Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning TU 4r (pdf)
  2. Bifoga blanketten Utlåtande av sakkunnig TU 7r (pdf) till ansökan.
  3. Skicka ansökan på nätet. Spara ansökan och bilagorna på din dator som pdf-filer. Logga in på www.fpa.fi/mittfpa. Välj Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som ämne för meddelandet och foga ansökan och bilagorna till meddelandet.
  4. Du kan också skicka ansökan och bilagorna per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Apparaten för distanstolkning skickas per post

FPA skickar dig en apparat för distanstolkning, till exempel en pekplatta med kamera, högtalare och mikrofon. FPA ordnar dessutom också en trådlös dataförbindelse (4G) för dig.

Du får apparaten per post. En bruksanvisning följer med apparaten. Vid behov kan du be om handledning i hur man använder programmet för distanstolkning.

När du slutar använda apparaten för distanstolkning ska du skicka den tillbaka till FPA per post. Med apparaten följer ett svarskuvert som du ska använda när du skickar apparaten tillbaka.

Fel i apparaten för distanstolkning från FPA

Om det uppstår problem med datorn från FPA som du inte kan lösa själv, kan du kontakta den tekniska kundsupporten per e-post på adressen tekninentuki@kela.fi.

Kontakta den tekniska kundsupporten omedelbart också om den apparat för distanstolkning som du beviljats förkommer eller blir stulen.

Läs mer